Hopp til innhold

Fagstoff

Oppdrett av marine fiskearter

Laks og ørret er de store oppdrettsartene i Norge, men det drives også noe oppdrett på marine fiskearter som torsk, kveite, piggvar og steinbit. Lær mer om oppdrett av marine fiskearter!

Torsk med svart bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi skiller mellom marin fisk og anadrom fisk. Anadrom fisk, som laks og sjøørret, lever sine voksne liv i sjøen, men vandrer tilbake til elvene for å gyte. Marin fisk er derimot fiskearter som lever hele livet i sjøen.

Torsk

Torsken finnes langs hele norskekysten og har historisk vært en viktig fisk for folket langs kysten. Det har blitt gjort forsøk på å oppdrette torsk siden 1990-tallet.

Klekking

Torskerogna klekker etter ca. 90 døgngrader. Nyklekte larver lever av plommesekken i de første dagene før startfôringa må begynne. På grunn av størrelsen må torsken startfôres på levende fôr. Etter hvert som den blir større, kan torsken gå over på tørrfôr.

Sjøutsett

Tidspunktet for sjøutsett varierer. Noen velger å vente til torsken er ca. 50 gram, mens andre velger å sette ut mindre fisk. Torsken har vekstperioden sin i merder i sjø, slik som laksen. Hva torsken skal brukes til, bestemmer hvor stor den bør være når den skal slaktes.

Visste du ...

... at torsken kan bli 20 år gammel?

Vil du vite mer?

Kveite

Flyndrefisk svømmer like over sandbunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kveita er en flyndrefisk som finnes langs hele norskekysten. Kveitefiske har lange tradisjoner i Norge, og den ble ansett som en hellig fisk under vikingtida. Kveita kan vokse seg fryktelig stor, og en hunn kan bli opptil 3,5 meter lang og 300 kg tung!

Klekking

Stamfisken holdes i kar med flat bunn, enten innendørs eller utendørs. Det å få kveita til å gyte i fangenskap er en vanskelig prosess, men lykkes det, kan ei stor kveite gyte over én million egg. Etter klekking er larvene ca. 6–7 mm, og de har en stor plommesekk som de får næring fra i over 40 dager før startfôringa må settes i gang. Kveita, slik som flere av de andre marine fiskeartene, blir startfôret på levende fôr.

Matfiskfase

Når kveita klekkes, sitter de to øynene på hver sin side av kroppen. Etter hvert som den vokser seg større, vil derimot ett av øynene flytte seg, slik at begge øynene sitter på samme side. Kveita må få riktig fôr for at øynene skal vandre på denne måten, og for at fisken skal få riktig farge. Matfiskfasen i kveiteoppdrettet kan foregå på land eller i sjø. Flere ting bestemmer hvor stor kveita bør være når den slaktes, blant annet etterspørsel og slakterienes ønsker.

Visste du …

… at rovfiske førte til at kveitebestanden ble betydelig redusert på 1930-tallet, og at bestanden fremdeles ikke har kommet seg?

Vil du vite mer?

Piggvar

En bitte liten flyndrefisk som nesten er gjennomsiktig. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Piggvar er en flyndrefisk som er vanlig langs norskekysten nord til Lofoten. Piggvaren kan bli opptil 25 kg og har et hvitt og fast kjøtt som mange regner som en delikatesse. Piggvaren er relativt varmekjær og lever av bunnlevende organismer.

Starter med levende fôr

Piggvarlarva er veldig liten – ikke mer enn tre millimeter lang! Den spiser fort opp plommesekken sin, og vi må raskt begynne startfôringa. Vi klarer ikke å lage en fôrpellet som er liten nok til piggvarlarva. Derfor må den startfôres på levende fôr. Piggvaren oppdrettes stort sett i kar på land og er slakteklar etter 2–2,5 år.

Visste du …

… at piggvaren også kalles "havfasan" i enkelte land?

Vil du vite mer?

Steinbit

En lang, kraftig fisk med stort hode, vi skimter store tenner i munnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I Norge har vi tre steinbitarter: gråsteinbit, flekksteinbit og blåsteinbit. Flekksteinbiten er mest robust og vokser fortere enn de andre artene, derfor er den mest aktuell å drive oppdrett på. I naturen lever steinbiten i de nordligste delene av Atlanterhavet, og den trives i temperaturer fra 10 grader og nedover. Steinbiten kan veie så mye som 25 kg og lever hovedsakelig av bunnlevende organismer.

Klekking

Stamfisken blir kjønnsmoden i tre- til femårsalderen. Steinbiten strykes som laksen, og etter befruktning legges rogna i klekkebakker. Rogna klekkes etter hele 900–1000 døgngrader, noe som stiller spesielle krav til stabile miljøforhold. Steinbityngelen har allerede ved klekking spist opp mesteparten av plommesekken, og den er raskt klar til å startfôres.

Fôring

Steinbiten er den eneste marine fisken i oppdrett som er stor nok til å kunne startfôres på tørrfôr. Etter en vekstperiode på ca. fem måneder vil steinbiten være klar til å leveres som matfisk. Steinbit oppdrettes i lengdestrømsrenner hvor vannet kommer inn i den ene enden og renner ut i den andre. Etter omtrent tre år har fisken blitt fem kilo og slakteklar.

Visste du ...

... at steinbiten feller tennene om vinteren?


Vil du vite mer?

CC BY-SASkrevet av Maia Hoff.
Sist faglig oppdatert 25.11.2020

Læringsressurser

Arter i oppdrettsnæringa

Fagstoff