Hopp til innhold

Fagstoff

Laksens livssyklus

Atlantisk laks er den største oppdrettsarten vi har i Norge. Laksen er en anadrom fisk. Det betyr at den klekkes og vokser opp i ferskvann og vandrer ut til saltvann når den blir større. Først når den er gyteklar, vil den komme tilbake til barndomselva si.

I oppdrett skjer produksjonen av settefisk i settefiskanlegg på land, mens laksen fôres opp i matfiskanlegg.

Lær mer om laksens naturlige livssyklus og laksens liv i oppdrett i disse interaktive ressursene.


CC BY-SASkrevet av Maia Hoff.
Sist faglig oppdatert 18.12.2020

Læringsressurser

Arter i oppdrettsnæringa

Fagstoff