Hopp til innhold

Fagartikkel

Blåskjell

Blåskjell er et bløtdyr som lever på 0–10 meters dybde. De finnes langs hele kysten, ofte i store mengder som belter i fjæra eller et stykke inn i fjordene.

Blåskjell

Blåskjellene gyter vanligvis mellom april og juni, avhengig av landsdel, når vanntemperaturen er mellom 8 og 10 °C. De befruktede eggene utvikler seg til larver som svømmer fritt i cirka en måned til de fester seg på overflater på stein, fjell, båter og fortøyninger.

Blåskjell fester seg til underlaget ved hjelp av tråder – byssustråder – som skilles ut fra foten, og de kan seinere flytte seg ved å strekke nye tråder. De lever av planteplankton.

Miljø

Bøyestrekk av blåskjell i en fjord. Foto.

Slik ser bøyestrekket ut på overflaten.

Blåskjell lever av planteplankton som de får tak i ved å filtrere sjøvann. Denne beiteaktiviteten bidrar til å rense vannet, og blåskjelloppdrett kan derfor være nyttig i områder med stor algeoppblomstring. I perioder kan alger med giftstoffer blomstre opp, og da blir skjellene også giftige. Det er derfor viktig å følge med på giftvarsel før vi plukker blåskjell.

Oppdrett

Lenker med blåskjell under overflaten. Foto.

Og slik ser det ut under vann.

Blåskjell dyrkes på såkalte bøyestrekk. Det er vannrette systemer av tauverk som holdes oppe av bøyer. Fra disse linene henger tau eller bånd der blåskjellene kan feste seg. Larver som driver med vannmassene, fester seg til båndene og vokser til salgbare blåskjell i løpet av ett til to år. Uttynning av skjellene og høsting, sortering og fjerning av byssustråder gjøres maskinelt på høstebåtene eller på mottakene.

Fangst

Fritidshøsting er vanlig, og mange plukker gjerne skjell for hånd for å ta med hjem eller koke på bål på stranda. Noe høsting gjøres også med grabb fra båt på gode blåskjellbanker. Blåskjell som vokser på sandgrunn, kan ha små perler i kjøttet. Dette er sandkorn som blåskjellet har kapslet inn. Perlene i blåskjell er imidlertid ikke verdifulle, og dessuten kan de være ubehagelige når skjellet skal spises.

Anvendelse

Blåskjell blir vanligvis dampet og kan spises naturell eller med variert tilbehør. Hele innholdet er spiselig. De kokte skjellene kan gratineres, tilberedes som egne retter eller som tilbehør til andre retter. Blåskjell kan også serveres rå på samme måte som østers.

Husk å sjekke giftvarselet til matportalen.no om det er trygt å spise blåskjell, dersom du plukker skjellene selv.

Moules-frites, blåskjell og pommes frites. Foto.

Moules-frites er en svært populær rett i Belgia og i nordlige Frankrike, og serveres på de fleste restauranter der. Opprinnelig var dette fattigmannsmat.

Næringsinnhold

Blåskjell er en god kilde til jern, selen og vitamin B12, og inneholder lite, men sunt fett.

Se Matvaretabellen fra Mattilsynet for nærmere opplysninger om næringsinnholdet.

Huskelappen

Sesong

Hele året, men oftest best høst og vinter til tidlig vår.

Sjekk alltid giftvarselet til matvareportalen.no om du plukker selv.

Utbredelse

Blåskjell finnes langs hele norskekysten.

Størrelse

Opptil 10 cm

Med andre ord

Latin: Mytilus edulis

Engelsk: Blue mussel

Fransk: Moule commune

Tysk: Miesmuschel, Pfahlmuschel

Sist faglig oppdatert 30.04.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen
Rettighetshaver: Norges sjømatråd

Læringsressurser

Skalldyr og bløtdyr