Hopp til innhald

 1. Home
 2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
 3. Lov- og regelverkChevronRight
 4. Lov om barn og foreldre (barneloven)ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Lov om barn og foreldre (barneloven)

Denne loven regulerer i hovudsak forhold som gjeld foreldre og barn. Han inneheld likevel område som du bør kjenne til i yrket ditt som barne- og ungdomsarbeidar.

Loven har desse kapitla:

 1. Nokre føresegner i samband med fødselen
 2. Kven som er mor, far eller medmor til barnet
 3. Oppgåvene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker
 4. Rettargang i farskapssaker
 5. Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast
 6. Samværsrett m.m.
 7. Sakshandsaminga i saker om foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast, og om samvær
 8. Fostringsplikt
 9. Om bruken av barneloven når nokon av partane har tilknyting til utlandet
 10. Avsluttande føresegner
Kjelde: barneloven

Endringar i loven

I april 2010 vart barneloven endra slik at han vart tydeleg på at barn ikkje skal utsetjast for noka form for vald. Det betyr at også lette klaps er forbodne, også når foreldra seier at det skjer som ein del av oppsedinga.

Læringsressursar

Lov- og regelverk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?