Hopp til innhold

Fagartikkel

Velferdsstaten

Norge er et av verdens beste land å leve i. Vi bor i en velferdsstat.

Stortinget.foto.

Det betyr at landet har offentlige ordninger som skal sikre innbyggerne utdanning, nødvendig helsehjelp og økonomisk og sosial trygghet. Samfunnet, eller staten, skal hjelpe dem som i hele eller deler av livet, ikke greier å ivareta sine egne behov.

Sitat

Det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.

(Fabian Stang)

Sist faglig oppdatert 28.06.2018
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Lov- og regelverk

Fagstoff