Hopp til innhold

Fagartikkel

Rammeplanen for barnehagen

Her finner du en kort presentasjon av rammeplanen for barnehagen.

Hva er rammeplan for barnehagen?

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø, jf. kapittel 3 i Rammeplanen.Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter for å møte og forstå barn og oppdra dem til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Planen har både et her og nå- og et framtidsperspektiv. Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. En konkretisering av den enkelte barnehagens arbeid skal nedfelles i årsplanen, som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold og rammebetingelser. Det er ønskelig at kommunen og de private eierne samarbeider om retningslinjene for lokal tilpasning. Kilde: Regjeringen.no

Som fagarbeider i barnehage vil du ha behov for Rammeplanen for barnehagen. Det finnes temahefter om

 • barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 • antall, rom og form i barnehagen
 • barns medvirkning
 • samisk kultur
 • de minste barna i barnehagen
 • IKT i barnehagen
 • språklig og kulturelt mangfold
 • språkmiljø og språkstimulering i barnehagen
 • natur og miljø
 • menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen
 • likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

Utfordringer til deg

 1. Gjør deg kjent med rammeplanen for barnehagen.
 2. Finn ut hvordan rammeplanen og temaheftene brukes i barnehagene i ditt nærområde.
 3. Del dere i små grupper og ta for dere ett område fra rammeplanen (eller et temahefte) som dere arbeider med. Lag en presentasjon av dette og presenter det for resten av klassen din.
Sist faglig oppdatert 20.08.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Lov- og regelverk

Fagstoff