Hopp til innhald

  1. Home
  2. Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2ChevronRight
  3. Lov- og regelverkChevronRight
  4. VelferdsstatenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Velferdsstaten

Noreg er eit av dei beste landa i verda å leve i. Vi bur i ein velferdsstat.

Stortinget.foto.

Det betyr at landet har offentlege ordningar som skal sikre innbyggjarane utdanning, nødvendig helsehjelp og økonomisk og sosial tryggleik. Samfunnet, eller staten, skal hjelpe dei som i heile eller delar av livet, ikkje greier å ta vare på sine eigne behov.

Sitat

Det er en politisk oppgave å gi folk en sjanse, og ta vare på dem som ikke evner å bruke den sjansen. Men vi kan ikke ta vare på alle uten at de bidrar selv.

(Fabian Stang)

Læringsressursar

Lov- og regelverk

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?