Hopp til innhold

Fagartikkel

Lov om barn og foreldre (barneloven)

Denne loven regulerer i hovedsak forhold som gjelder foreldre og barn. Den inneholder likevel områder som du bør kjenne til i yrket som barne- og ungdomsarbeider.

LK06

Loven har disse kapitlene:

  1. Nokre føresegner i samband med fødselen
  2. Kven som er mor, far eller medmor til barnet
  3. Oppgåvene til Arbeids- og velferdsetaten i farskapssaker
  4. Rettargang i farskapssaker
  5. Foreldreansvaret og kvar barnet skal bu fast
  6. Samværsrett m.m.
  7. Sakshandsaminga i saker om foreldreansvaret, om kvar barnet skal bu fast, og om samvær
  8. Fostringsplikt
  9. Om bruken av barneloven når nokon av partane har tilknyting til utlandet
  10. Avsluttande føresegner

Kilde: barneloven

Endringer i loven

I april 2010 ble barneloven endret slik at den nå sier klart at barn ikke skal utsettes for noen form for vold. Det betyr at også lette klaps er forbudt, også når foreldrene sier at det skjer som en del av oppdragelsen.

Sist oppdatert 20.08.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Lov- og regelverk