Hopp til innhald

Teknologiforståing (IM-IKM vg1)

Dokumentasjon

Å hugse detaljar er ofte vanskelegare enn vi trur, spesielt når det har gått litt tid. Dokumentasjon handlar om å beskrive kva du har gjort, og kva du planlegg. Spesielt viktig er dette når vi jobbar for andre eller jobbar i team eller prosjekt.

Læringsressursar

Dokumentasjon