Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 3

Kommunikasjon

I dette emnet lærer du om ulike tilnærminger til analyse av kommunikasjon, hvordan endringer i teknologi påvirker måten vi kommuniserer på, og hvordan faktorer som verdier, normer og makt påvirker kommunikasjon.

Språk- og samtaleanalyse

Vi kan tilnærme oss analyse av muntlig kommunikasjon på flere måter. Dette emnet handler om pragmatikk og pragmatisk analyse, elementer i en samtaleanalyse og samspillet mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon i ulike situasjoner.

Læringsressurser

Språk- og samtaleanalyse