Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser og sammenlign samtaler

Analyser og sammenlign samtaler med utgangspunkt i teori om samtaleanalyse.
To kvinner sitter ved et bord dekket med mat og drikke. Kvinnene ser på hverandre og smiler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Samtaleanalyse

Velg ut en eller flere samtaler som du ønsker å gjøre en samtaleanalyse av. Det kan for eksempel være et radioprogram, en debatt eller en samtale mellom venner. Du kan transkribere samtalen, eller bare notere de sekvensene som er relevante for analysen. Hvis du gjør en sammenligning av flere samtaler som du har analysert, kan du peke på likheter og forskjeller mellom samtalene.

Før du starter, kan det være lurt å lese om fagbegrepene som blir brukt i en analyse, i artiklene Hva er samtaleanalyse? og Elementer i en samtaleanalyse.

Forslag til analysespørsmål

Bruk spørsmålene under som utgangspunkt for analysen. Det er ikke sikkert alle punktene eller spørsmålene er like relevante for alle samtaler.

Når du har arbeidet med punktene, kan du bruke svarene dine til å lage en sammenhengende analyse, enten skriftlig eller muntlig. Bruk relevant teori og begreper, og vis til konkrete eksempler.

Turtaking og overlapping

 • Hvordan signaliseres turskifte i samtalen?

 • Hvor godt fungerer turskifte?

 • Kan du finne eksempler på overlapping i samtalen? Gir den ene seg, eller blir det en kamp om å beholde ordet?

 • Hvilke tilbakekoblingssignaler brukes? Hva kan bruk av tilbakemeldingssignaler fortelle oss om hvor godt deltakerne samarbeider?

Interaktiv dynamikk

 • Hvordan er initiativ og respons hos deltakerne med på å drive samtalen framover?

 • Kan du finne eksempler på reparasjon? Hvem bruker reparasjon, og hvorfor? Fungerer reparasjonen?

 • Er samtalen preget av samarbeid eller konflikt?

 • Er samtalen symmetrisk eller asymmetrisk?

 • Hvordan påvirker den interaktive dynamikken samtalen som helhet?

Sekvensiell organisering

 • Kan du finne eksempler på avpassede par? Hvilken funksjon har disse?

 • Brukes det presekvenser i samtalen? Hvilken funksjon har disse?

Emner

 • Hva er emnet for samtalen, og i hvor stor grad holder deltakerne seg til emnet?

 • Er emnet personorientert eller situasjonsorientert? Hvordan påvirker dette samtalen?

Høflighet

 • Hvilke høflighetsindikatorer kan du finne?

 • Hvordan påvirker høflighetsindikatorene samtalen?

Sammenfatt og reflekter rundt funnene dine

 • Hvordan viser mønstrene og mekanismene som du har avdekket, at en samtale er et samarbeidsprosjekt mellom deltakerne?

 • Hvis du har analysert flere samtaler: Sammenlign samtalene ved å peke på likheter og forskjeller med utgangpunkt i analysefunnene dine.

 • Har samtaleanalysen ført til nye perspektiver og innsikter?

 • Er det andre observasjoner du mener er relevante for analysen?

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 21.06.2022

Læringsressurser

Språk- og samtaleanalyse