Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pragmatisk analyse

Hvordan kan du bruke teori om pragmatikk til å analysere en kommunikasjonssituasjon? Her får du forslag til analysespørsmål du kan bruke i en pragmatisk analyse.
To mennesker har en samtale, det er vist med snakkebobler over hodene deres. Den ene står bak en disk og den andre står foran, med en kvinne som holder et barn i hånda bak seg. Snakkeboblene representerer den tekstuelle konteksten. Situasjonskonteksten er her at de har forskjellige roller som ansatt og kunde, fordi den ene står bak en disk. De to menneskene som ser på, er også en del av situasjonskonteksten, siden tilhørere påvirker kommunikasjonen. Utenfor situasjonen har vi en ramme som representerer kulturkonteksten, her står ordene "språk", "verdier", "normer", "konvensjoner", "koder" og "skikker". Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Pragmatisk analyse

Velg en kommunikasjonssituasjon som du ønsker å gjøre en pragmatisk analyse av. Det kan for eksempel være et radioprogram, en debatt eller en samtale mellom venner.

Bruk spørsmålene under som utgangspunkt for analysen. Det er ikke sikkert alle spørsmålene er like relevante for alle kommunikasjonssituasjoner. Husk å vise til eksempler og bruk teorier og begreper. Når du har arbeidet med punktene, kan du bruke svarene dine til å lage en sammenhengende analyse, enten skriftlig eller muntlig.

Analysespørsmål

Kontekst

 • Hva er den tekstuelle konteksten for kommunikasjonen? Sammenheng mellom ytringer.

 • Hvordan bidrar den tekstuelle konteksten til meningsinnholdet i kommunikasjonen?

 • Hva er situasjonskonteksten for kommunikasjonen? Tid, sted, medium, deltakere ...

 • Hvordan bidrar situasjonskonteksten til meningsinnholdet i kommunikasjonen?

 • Hva er kulturkonteksten for kommunikasjonen? Konvensjoner, spilleregler, felles forståelse ...

 • Hvordan bidrar kulturkonteksten til meningsinnholdet i kommunikasjonen?

Språkhandlinger

 • Hvilke språkhandlinger bruker deltakerne?

 • Er det noen språkhandlinger som dominerer? Kan du si noe om hvorfor?

 • I hvor stor grad er bruken av språkhandlinger tilpasset kommunikasjonssituasjonen?

 • Er bruken av språkhandlinger knyttet til spesielle roller som deltakerne har?

 • Hva kan bruken av språkhandlinger si oss om deltakernes motiver eller hva de ønsker å oppnå med kommunikasjonen?

 • Hva kan bruken av språkhandlinger si oss om maktforhold og relasjoner mellom deltakerne?

 • Hvor godt fungerer valg av språkhandlinger?

Indirekte språkhandlinger

 • I hvor stor grad følger deltakerne Grices grunnregler for god kommunikasjon?

 • Hvis deltakerne ikke følger grunnreglene: Hva kan være grunnen til dette?

 • Bruker deltakerne noen indirekte språkhandlinger? Hva kan være grunnen til at de velger å bruke indirekte språkhandlinger?

Sammenfatt og reflekter rundt funnene dine

 • Hvordan påvirker kontekst og bruk av direkte og indirekte språkhandlinger kommunikasjonen i de situasjonene du har analysert?

 • Er det andre observasjoner du mener er relevante for analysen?

Relatert innhold

Å informere om noe, å gi uttrykk for følelser eller å komme med et ønske er eksempler på språkhandlinger.

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 22.06.2022

Læringsressurser

Språk- og samtaleanalyse