Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser samspillet mellom verbale og ikke-verbale uttrykksformer

Utforsk og analyser samspillet mellom verbale og ikke-verbale uttrykksformer i en episode av Innafor.

Bruk episoden av Innafor som utgangspunkt for å analysere samspillet mellom verbale og ikke-verbale uttrykksformer. Det kan være lurt å se hele episoden sammenhengende og deretter velge ut noen deler eller scener som du vil arbeide med. Ta notater underveis.

Bruk spørsmålene under som utgangspunkt for analysen. Når du har arbeidet med punktene, kan du bruke svarene dine til å lage en sammenhengende analyse, enten skriftlig eller muntlig. Punktene kan også brukes i en analyse av samspill mellom verbale og ikke-verbale uttrykksmåter i andre tekster eller kommunikasjonssituasjoner.

Punkter til analyse

Velg ut to eller tre kommunikasjonssituasjoner der det brukes både verbal og ikke-verbal kommunikasjon.

Kontekst og formål

 • Hva er konteksten?

 • Hva er formålet med kommunikasjonen?

Deltakere, roller og relasjoner

 • Hvem er deltakerne?

 • Hva vet vi om relasjonen deres?

 • Har de roller eller maktposisjoner som kan påvirke kommunikasjonen?

Bruk av verbale og ikke-verbale uttrykksformer

 • Hvilken eller hvilke funksjoner har ikke-verbale uttrykksformer i de kommunikasjonssituasjonene du har valgt?

 • Hvordan er samspillet mellom verbale og ikke-verbale uttrykksformer i kommunikasjonen?

 • Hvilke funksjoner er mest framtredende? Kan vi si noe om hvorfor?

 • Hva er det som påvirker bruken av ikke-verbale uttrykksmåter, tror du?

 • Speiler eller påvirker deltakerne hverandres kroppsspråk? Er de ikke-verbale uttrykksformene bevisste?

 • Er det andre faktorer som påvirker den ikke-verbale kommunikasjonen?

Sammenfatt og reflekter rundt funnene dine

 • Hvordan er samspillet mellom verbale og ikke-verbale uttrykksmåter i de situasjonene du har analysert? Her kan du si noe om likheter og forskjeller og om det var noe spesielt du la merke til eller ble overrasket over.

 • Er det andre observasjoner du mener er relevante for analysen?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 22.06.2022

Læringsressurser

Språk- og samtaleanalyse