Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tekster og kulturelle normer

Kulturelle normer sier noe om hva som er godtatt og verdsatt i et bestemt kulturelt fellesskap. Utforsk kulturelle normer i reklamer og musikkvideoer.
En person går på en line som er strukket opp mellom symbolene for mann og kvinne. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

1. Visualiser klassens tanker om kjønn

 • Skriv ordene "mann" og "kvinne" på et ark eller i et dokument, og bruk tre minutter på å skrive ned stikkord som du assosierer med disse to ordene.

 • Samle alle stikkordene i klassen, og lag en ordsky for hvert av de to ordene ved å lime inn stikkordene i verktøyet på Ordsky.no.

 • Ordene som blir brukt mest, er størst i ordskyen. Diskuter hva ordskyene dere har lagd, sier om normene knyttet til kjønn.

 • Diskuter: Er det store ulikheter i normene knyttet til kjønn i ulike kulturelle fellesskap dere kjenner til, eller er kjønnsrollene ganske like på tvers av kulturer?

2. "Unormale" kjønnsroller i reklame

Se episoden av NRK-serien Unormal om reklame og kjønnsroller, og bruk den som utgangspunkt for å reflektere rundt hvordan kjønnsroller og andre kulturelle skaper forutsetninger for tekstskaping.

NRK: Unormal: Vi bytter kjønn og etterligner reklamer

 • Hvilke ulike normer og idealer knyttet til kjønnsroller peker programlederne på i dette programmet? Lag en oversikt over beskrivelser av henholdsvis kvinner/jenter og menn/gutter i programmet.

 • Likner disse kjønnsrollene på dem dere selv beskriver i ordskyene? Reflekterer reklamene i Unormal de kulturelle normene for kjønn som dere uttrykker i ordskyen?

3. Kulturelle normer i videoer med indisk og norsk brudemote

Se disse to videoene om brudemote:

Sammenlikn de to videoene, og diskuter eller noter:

 • Hva slags idéer om hva en brud skal være, mener dere kommer til uttrykk i disse videoene?

 • Hvordan formidles disse idéene ved hjelp av musikk, lys, valg av modeller og av klær, sminke, frisyrer og smykker?

4. Kulturelle normer i musikkvideoer

Det er ikke bare normer knyttet til kjønnsroller som påvirker tekstskaping i samfunnet vårt. Vi har kulturelle normer som sier hva som er godtatt og verdifullt, for de fleste sidene i samfunnet vårt, og disse legger også føringer for hvordan vi uttrykker oss og kommuniserer gjennom tekster.

I par eller alene: Velg en musikkvideo til en sang du liker, og undersøk hvilke kulturelle normer som legger føringer for hvordan teksten er utformet. Presenter det du har funnet ut, for klassen.

Her er noen tips til hva du kan se etter:

 • Hvilken kulturell kontekst hører musikkvideoen hjemme i? (Hiphop-kultur, rånekultur, russekultur osv.)

 • Det at vi nesten aldri ser mennesker over 70 år eller mennesker med funksjonsnedsettelse i mediene, kan for eksempel reflektere en kultur der fysisk styrke og ungdom verdsettes høyt. Hvem som er representert i en musikkvideo, og hvordan de blir framstilt, kan si noe om de kulturelle normene som ligger bak.

 • Dyre biler og designerklær i en musikkvideo er et uttrykk for at materielle verdier står sterkt i en kultur. Se etter identitetsmarkører som sier noe om hvem artisten eller andre aktører i videoen vil framstille seg som.

5. Reflekter og diskuter

 1. Bruk fem minutter til å skrive et refleksjonsnotat med tankene dine om forholdet mellom kulturelle normer og tekster som musikkvideoer og reklamer.

 2. Del notatene deres i små grupper, og diskuter hva dere har lært ved å utforske temaet.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 08.04.2021

Læringsressurser

Kjønnsmangfold