Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

De fleste av oss har noen tanker om hva kjønn er, og hvordan det påvirker oss. Men kjønn er et vidt fenomen som kan forstås og oppleves på mange forskjellige måter.

I denne læringsstien skal du

  • bli kjent med ord og begreper som beskriver ulike sider ved kjønn
  • få kunnskap om kjønnsmangfold og ulike perspektiver på kjønn
  • forstå hvordan det kan oppleves å bryte kjønnsnormer og utrykke kjønnsidentiteten sin
  • utforske kjønnsmangfoldet i Norge og verden
  • reflektere over hvordan vi kan bidra til toleranse og respekt i et samfunn med kjønnsmangfold

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i mange ulike fag og egner seg godt som en introduksjon til temaet kjønnsmangfold. Dere kan gå gjennom alle trinnene i læringsstien eller velge ut enkelte deler.

Læringstien er laget i samarbeid med Rosa kompetanse (www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse).