Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk kjønnsmangfold

Kjønnsmangfoldet i verden er større enn mange tror. Utforsk mangfoldet av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk i ulike deler av verden.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Utforsk kjønnsmangfold

 1. Bruk det interaktive kartet i lenka under og finn minst tre eksempler på kjønnsmangfold som du synes er interessante.

  World Gender Customs (PBS)

 2. Bryter de ulike eksemplene på kartet med bildet du har av kjønnsmangfold i verden og opp gjennom historien? Begrunn svaret.

 3. Undersøk på nett hvordan det er å være trans i verden i dag. Finn eksempler som viser at transpersoner blir respekterte og anerkjente. Finn også eksempler på diskriminering og undertrykkelse.

 4. Diskuter om det er lettere eller vanskeligere å være trans i Norge enn i andre land. Forsøk å finne argumenter både for og mot.

Oppgave 2. Cis og trans

 1. Hva er cis og trans?

 2. Hvorfor er det viktig å både ha et eget ord for cis- og transpersoner?

 3. Hvorfor tror du noen kan oppleve det uvant å bruke ordet cis-person om seg selv?

 4. Hvorfor er det viktig å lære seg ord og utrykk som beskriver kjønnsmangfold når vi skal snakke om kjønn, og når vi møter mennesker med ulike typer kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk?

 5. Lag en ordliste over ord og uttrykk om kjønn og kjønnsmangfold som du ikke visste om fra før. Bruk gjerne ordlista fra Skeiv ungdom eller Lhbt+-ordlista fra Bufdir.

 6. Reflekter til slutt over hvordan du selv ville opplevd det om noen brukte ord eller utrykk om deg som du ikke kjente deg igjen i.

Oppgave 3. Ikke spør om det

Se filmen og svar på spørsmålene under.

 1. Hvorfor tror du mange mennesker har behov for å plassere andre i kjønnskategorier, for eksempel kvinne og mann?

 2. Hvorfor er det viktig selv å kunne bestemme hvilke begreper andre skal bruke om deg? Det kan være om de skal bruke begreper som kvinne eller mann, cis eller trans, eller "født i feil kropp".

 3. Hvorfor tror du personene i filmen først forsøkte å undertrykke kjønnsidentiteten sin?

 4. Hvilke reaksjoner har personene i filmen fått fra andre rundt seg når de har vært åpne om kjønnsidentiteten sin?

 5. Personene i filmen har ofte fått spørsmål om kjønnsorganer og sex. Hvorfor tror du mange er så opptatt av og nysgjerrige på akkurat det?

 6. Hvorfor tror du det har vært så viktig for flere av personene i filmen å få støtte fra familie og venner rundt seg?

Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Rosa kompetanse.

Relatert innhold

Hva er kjønn? Vi kan betrakte kjønn fra fire ulike perspektiver: kropp, juridisk kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Det store mangfoldet av kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk som finnes blant mennesker, kaller vi kjønnsmangfold.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 10.05.2021

Læringsressurser

Kjønnsmangfold