Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Dykk i dypet på kjønn og identitet

"Jenter er søte, og gutter er tøffe". Dette er en gammel stereotypi som er gått ut på dato. Eller er den egentlig det? Her skal du fordype deg i tekster som handler om kjønn, identitet og forventninger til kjønn.

Å fordype seg betyr ifølge ordboka "å gå til bunns" og "samle tankene sine". Når du dykker i dypet på et emne, vil du antageligvis både få mer kunnskap og forstå mer. Denne oppgava legger vekt på det norskfaglige, men i dybdelæring kan det være lurt å trekke inn kunnskap fra flere fag for å forstå temaet godt. Når du skal gå i dybden på et tema, kan du gjerne jobbe tverrfaglig. Denne oppgava legger vekt på det norskfaglige, men når du skal fordype deg i mennesket og naturen, passer nok særlig samfunnsfaglige emner inn.

Hva er dybdelæring?

Dybdelæring innebærer at du

 • først skal avdekke hva du kan om et tema
 • så skal bygge opp ny kunnskap gradvis. Bruk gjerne mange ulike teksttyper: dokumentarfilmer, fiksjonsfilmer, saktekster og skjønnlitteratur.
 • ser etter likheter og forskjeller mellom tekstene
 • bygger kunnskap i samspill med både medelever og læreren din: diskuter, vurder og lytt!
 • analyserer og reflekterer over tekstene du bruker underveis
 • reflekterer over egen læring underveis og mot slutten av prosessen

Anbefalinger

Mange av tekstene vi tipser deg om under er utdrag fra bøker. Om du virkelig vil gå i dybden, bør du lese ei heil bok. Les gjennom utdragene og finn ut hvilket/hvilke utdrag du syns er mest interessant(e). Gå deretter på biblioteket og lån boka.

Et godt tips i startfasen er å lage ei problemstilling du ønsker å finne svar på. Skriv gjerne ned noen spørsmål du lurer på helt i starten. Etter hvert kan du forme disse spørsmålene til ei problemstilling. Ikke vær redd for å endre formuleringa i problemstillinga underveis. Husk at problemstillinger er dynamiske!

Tema: Kjønn og identitet

Hvilke forventninger stilles til oss i kraft av det kjønnet vi er født som? Og hvordan er det å sprenge grenser om kjønn i dagens Norge? Er vi så moderne og fordomsfrie som vi tror?

Les!

Se! Hør!

Forslag til problemstillinger

 • Hvilke forventninger stiller dagens samfunn til kjønn, ifølge ulike tekster?
 • Hva kjennetegner den moderne mannsrollen?
 • Hva kjennetegner den moderne kvinnerollen?
 • Hvordan framstiller ulike tekster karakterer som bryter med kjønnsnormene?
 • Hvilke virkemidler bruker tekster for å utfordre oss til å tenke nytt om kjønn og identitet?

Forslag til hvordan du kan legge fram funna dine

I norskfaget forventes det at du trekker inn eksempler fra tekster du har lest når du skal presentere emnet du har fordypet deg i. Her kommer forslag til hvordan du kan legge fram funna dine:

 • Skriv en fagartikkel der du reflekterer over ulike perspektiver på kjønn og identitet.
 • Lag en podkast. Gå sammen i grupper på tre eller fire og diskuter de ulike perspektivene på kjønn og identitet som kommer fram i tekstene.
 • Hold et foredrag om ulike perspektiver på kjønn og identitet i tekster.
 • Foredrag med rollespill: Gå sammen i grupper. Hold et foredrag, men veksle mellom klassisk foredrag og rollespill. Bruk scener fra tekstene dere har lest for å illustrere poengene dere vil ha fram.
 • Arranger en klassediskusjon. Alle i klassen leser tekster. Velg ut to medelever som skal lede diskusjonen.
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 16.04.2020

Læringsressurser

Kjønnsmangfold