Hopp til innhold

Ny på videregående

På videregående møter du et nytt sosialt miljø og nye faglige utfordringer. Hvordan kan du mestre de sosiale og faglige utfordringene på best mulig måte?
Elever snakker sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når du starter på videregående, møter du på mange nye utfordringer. Det er spesielt to ting mange ungdommer er spent på:

 1. Det første er det sosiale miljøet. Kommer jeg til å få noen nye venner? Hvordan er miljøet i klassen?
 2. Det andre er de faglige utfordringene. Kommer jeg til å takle økte krav og en kanskje annerledes arbeidsform?

En god start på videregående er avhengig av at du jobber med begge disse utfordringene. Vi har derfor delt ressursene i denne casen i to deler: én for sosiale og én for faglige utfordringer.

Å mestre de faglige og sosiale utfordringene du møter på videregående, krever i like stor grad praktiske ferdigheter som kunnskap. Vi har derfor laget mange praktiske øvelser og oppgaver. Gjennom samarbeid og diskusjoner vil du bli bedre kjent med de nye klassekameratene dine og samtidig øve deg i praktisk samhandling og relasjonsbygging.

Nytt miljø

Et godt klassemiljø og gode relasjoner til klassekamerater og lærere er viktig for å trives på skolen. Et godt klassemiljø er noe du skaper sammen med de andre elevene i klassen. Sammen kan dere skape et trygt miljø der alle tar vare vare på hverandre og føler de kan være seg selv.

Aktuelle spørsmål er:

 • Hvem er klassekameratene dine, egentlig?
 • Hvordan blir du kjent med andre?
 • Hvordan kan du og de andre i klassen bygge et godt klassemiljø?
 • Hva skal du gjøre hvis du selv eller andre faller utenfor?
 • Hvordan kan du bruke sosiale medier for å skape et godt miljø?

Ny arbeidshverdag

På videregående møter du nye faglige utfordringer. Et viktig hjelpemiddel for å mestre faglige utfordringer er læringsstrategier. Jo bedre framgangsmåter du bruker når du lærer, jo lettere er det å lære nye ting. Det er også viktig at du strukturer tida. Skal du få plass til mange ulike aktiviteter, er det viktig at du prioriterer mest mulig effektivt.

Aktuelle spørsmål:

 • Hvordan skal jeg bruke tida mest mulig effektivt?
 • Hvordan strukturerer jeg arbeidsdagen på en god måte?
 • Hvordan lærer jeg best mulig?
 • Hvilke læringsstrategier fungerer best for meg?

Slik kan dere jobbe med denne casen

I lista under finner dere ressurser som er hentet fra flere fag. Dere kan jobbe med ressursene enkeltvis eller sette sammen flere.

Vi har også satt sammen noen av ressursene i forskjellige læringsstier. Bruk stiene som de er, tilpass dem til eget bruk eller lag din egen sti på stier.ndla.no

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 18.11.2019

Læringsressurser

Ny på videregående