Hopp til innhold

Veiledning

Forarbeid og research til portrettintervju

Hva vet du om klassekompisen din, og hva er du nysgjerrig på å vite mer om? Kanskje kan du finne interessant informasjon på nettet eller hos medelevene dine? Hva kunne være interessant å fortelle klassen om personen?

LK20
Portrett av fargerike Christine Khot med ballonger og en utkledd hund. Foto.

Portrettbilde av Christine Khot.

"Research" er det arbeidet du gjør før intervjuet. Målet er å stille mest mulig forberedt slik at du kan stille gode spørsmål. Å stille uforberedt til et intervju er det samme som å stille uforberedt til en prøve – da kan det fort gå på tomgang!

Forberedelse til research

Hva vet du allerede fra før? Hva lurer du på?
Bruk 10 minutter til å skrive ned

 1. alt du vet om medeleven du skal intervjue
 2. alt du lurer på om medeleven din

Research i klassen

Nå skal du bruke 30 minutter til å snakke med flest mulig medelever i klassen. Det er nemlig ved å oppsøke mange ulike kilder du kan få bred informasjon om den du skal intervjue.

Du kan stille grunnleggende spørsmål som:

 • Hvilke hobbyer har intervjuobjektet (O) ditt?
 • Hvor mange søsken har O?
 • Hva synes O om skole?
 • Hva slags musikk hører O på?

Men husk at målet med portrettintervjuet er å lage et komplekst bilde av den du skal intervjue. For å få til et portrett av O bør du også stille spørsmål som:

 • Har O noen vaner/uvaner?
 • Hva er typisk O?
 • Hva er det aller viktigste i livet til O?
 • Hva engasjerer O?

NB! Husk å huske!

Det er liten vits i å gjøre grundig research om du glemmer alt som blir fortalt deg. Skriv ned eller ta opp det medelevene dine sier, med mobiltelefon.

Research på Internett

Bruk 15 minutter til å finne ut mest mulig om intervjuobjektet (O) ditt ved å bruke Internett.

Du kan

 • sjekke ut sosiale medier som Instagram, Facebook osv. ...
 • søke på navnet til O i en søkemotor.
 • finne mer ut om interessefeltet til O eller hvor O kommer fra

Avslutt med å skrive ned hva slags inntrykk du sitter igjen med av O etter denne researchen.

NB! Vær varsom med sensitiv informasjon

Dersom du skulle få eller finne informasjon som kan sette O i et dårlig lys, eller som er av privat karakter, må du være varsom. Opplys, avklar og bli enig med O om hvordan slik informasjon skal håndteres, eventuelt i samråd med lærer.

Sist oppdatert 12.11.2019
Skrevet av Åsa Abusland og Eva Sophie Wolff-Hansen

Læringsressurser

Ny på videregående