Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Et godt klassemiljø er noe du skaper sammen med læreren og de andre elevene i klassen.

I arbeidet med læringsstien får du

  • reflektere over hva som kjennetegner et godt og dårlig klassemiljø
  • øve deg på å bli bedre kjent med klassekameratene
  • kjennskap til normer og verdier som bidrar til et godt klassemiljø
  • reflektere over hvordan du og de andre i klassen kan unngå mobbing
  • bli enig med de andre i klassen om et sett med felles regler

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i alle fag, men noen artikler og oppgaver passer spesielt godt i kroppsøving, samfunnskunnskap, norsk og mediefag.