Hopp til innhold

Oppgave

Mobbing og gruppepress

Hvordan kan bevissthet rundt roller, normer og press bidra til å bekjempe mobbing?

Kilder

Sist faglig oppdatert 27.11.2019
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Ny på videregående

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter