Hopp til innhold

Historie (vg2)

Makt og religion

Dette emnet handler om fordeling og legitimering av makt fra middelalderen og fram til tidlig nytid. Vi skal også se på hvordan religion har påvirket makt.

Fordeling og legitimering av makt

Makt er et sentralt begrep i mange perioder i historiefaget. Her skal vi se på hvordan fordeling og legitimering av makt har endret seg fra middelalderen og fram til og med tidlig nytid.

Læringsressurser

Fordeling og legitimering av makt

Fagstoff

Kildemateriell