Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fordeling og legitimering av makt i Norge

Hvem har hatt makt i Norge, og hvorfor har de hatt makt? I denne oppgaven skal du fordype deg i hvordan maktforholdene i Norge har endret seg fra vikingtiden til tidlig nytid.
Det ikoniske maleriet 𝘉𝘪𝘳𝘬𝘦𝘣𝘦𝘪𝘯𝘦𝘳𝘯𝘦 av Knud Bergslien. To væpnede og langhårede menn med vikinghjelm går på ski gjennom et landskap fullt av snø. Den ene av dem bærer en liten gutt i et knytte på brystet. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Noen historiske hendelser har hatt spesiell betydning for hvordan legitimering og fordeling av makt har endret seg i Norge. De viktigste er:

  • kristningen og samlingen av riket under én konge på 1000-tallet

  • svartedauden og starten på unionstiden på slutten av 1300-tallet

  • reformasjonen og tap av norsk selvstendighet i 1536–37

  • innføringen av eneveldet i 1660

Oppgave

Undersøk hvordan maktforholdene i Norge har endret seg fra vikingtiden fram til 1700-tallet. Skiv en tekst eller lag en presentasjon. Velg et av alternativene under for å løse oppgaven.

  1. Velg 3–4 tidspunkter i norsk historie fra ulike perioder. Undersøk hvordan makten er fordelt mellom ulike personer, samfunnsgrupper og institusjoner. Undersøk hvordan hendelsene som er listet opp over, har endret maktforholdene.

  2. Velg 3–4 konger fra ulike perioder. Undersøk hva slags makt disse kongene har, og hvordan de legitimerer sin makt. Undersøk hvordan hendelsene som er listet opp over, har endret maktforholdene.

  3. Velg 3–4 tidspunkter i norsk historie fra ulike perioder. Undersøk hva slags makt kirken har, og hvordan de legitimerer sin makt. Undersøk hvordan hendelsene som er listet opp over, har endret maktforholdene.

  4. Velg 3–4 tidspunkter i norsk historie fra ulike perioder. Undersøk hva slags makt adelen har, og hvordan de legitimerer sin makt. Undersøk hvordan hendelsene som er listet opp over, har endret maktforholdene.

  5. Velg 3–4 av hendelsene som er listet opp over. Undersøk hvordan og hvorfor disse hendelsene endret maktforholdene i Norge.

Tips

I artikkelen "Oversikt: fordeling og legitimering av makt" finner du en oversikt over maktforhold og viktige endringer, i tillegg til nyttige begreper du kan bruke i besvarelsen. Du finner lenke til denne artikkelen og andre relevante artikler i listen under.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 14.01.2021

Læringsressurser

Fordeling og legitimering av makt