Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Mat og kultur

Matskikker er et resultat av kultur og tradisjoner og av hvilke råvarer man har hatt tilgang på der man har vokst opp. Matkulturen i et samfunn er i stadig endring – vi påvirker andre og blir påvirket selv. Vi spiser ikke det samme i dag som vi gjorde for 50 år siden.

Samisk matkultur

Samene er et urfolk i Norge, Sverige, Finland og Russland. De har sin egen kulturarv, som bygger på reinsdyrkjøtt, ville bær og urter, men også fangst og jakt. Produktene blir ofte kokt, stekt, saltet, røykt og tørket. Samene har en lang tradisjon for å benytte hele dyret.

Læringsressurser

Samisk matkultur