Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi

Samfunnsvitenskapelig metode og kildebruk

Hvilke samfunnsvitenskapelige metoder har vi? Her skal du lære om ulike metoder og hvordan du kan bruke kilder og være kildekritisk, og ikke minst får du tips til hvordan du kan jobbe med forskningsoppgaven din.

Kvantitativ metode

Når du vil undersøke noe for å få informasjon om en større gruppe mennesker, bruker du gjerne kvantitativ metode. Når du bruker kvantitativ metode, samler du inn data om mennesker og analyserer disse dataene.

Læringsressurser

Kvantitativ metode