Hopp til innhold

Oppgave

Fellestrekk og forskjeller ved samfunnsvitenskapelige metoder

I denne oppgaven skal du jobbe med å finne ut hva som er likheter og ulikheter ved kvalitativ og kvantitativ metode i samfunnsvitenskap.

LK20
Tre sirkler i ulike farger overlapper hverandre. Illustrasjon.

Et venndiagram kan være nyttig når man skal sammenlikne noe.

Oppgave

Lag et venndiagram med en sirkel for kvalitativ metode og en sirkel for kvantitativ metode. De to sirklene skal overlappe i midten. Fyll inn det som kjennetegner de to metodene, og skriv inn eksempler på de to metodeformene. Hva er likt med de to metodene? Dette fyller du inn i den overlappende delen, mellom de to sirklene.

Sist oppdatert 10.06.2021
Skrevet av Ida Baalsrud

Læringsressurser

Kvantitativ metode

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

  • Fellestrekk og forskjeller ved samfunnsvitenskapelige metoderDu er her