Hopp til innhold

Fagstoff

Kroppslig læring og parkour, økt 3

Parkour er en aktivitet som stimulerer til lek og utforsking. Ved å utforske, prøve og feile vil du lære å time og koordinere ulike kroppsdeler for å forsere hindre. Dette er den siste av tre økter.

Opplegget som er presentert under, er et forslag på tre økter med parkour med en tenkt progresjon. Det inkluderer også videoer med øvelsesutvalg der du kan velge ut fra eget nivå. Det er lagt vekt på at opplegget skal bidra til utforsking, refleksjon og undring, alene, i par og i grupper.

Tre gutter hopper ned fra en vegg, og en fjerde gutt tar tak i veggen med den ene hånda og ser ned. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Til læreren

Tips til forberedelse

 • Repeter læringsmålene for økta og perioden.

 • Repeter også og hvordan elevene blir vurdert.

 • La elevene repetere refleksjonsspørsmålene fra forrige time i grupper. De skal diskutere hva de lærte sist, hva de mestret, hva de ikke mestret, og hvordan de ønsker å jobbe med sitt eget "run" denne timen.

 • Repeter koordinasjon, styrke, bevegelighet og fysisk og psykisk utholdenhet med vg2-elevene.

Læringsmål
 • Eleven skal utfordre seg selv motorisk og utfordre motet til å tøye egne grenser.

 • Eleven skal bli kjent med hvordan egen kropp fungerer og bli bevisst på hva han eller hun kan få til og mestre.

 • Eleven skal samarbeide med andre og bidra til andres læring.

 • Eleven skal forstå hvordan man kan utvikle koordinasjon, styrke, bevegelighet og utholdenhet i aktiviteten parkour (vg2).

Vurdering gjennom hele perioden

Læreren vurderer

 • elevens vilje og innsats til forbedring, også når framgang uteblir

 • om eleven utfordrer seg selv og egne muligheter

 • hvordan eleven samarbeider med andre og bidrar til egen og andres læring samt elevens bevissthet om egen læring

Hoveddel (35 minutter)

 • Jobb sammen i gruppe på fem–seks elever. Sett sammen ei løype med fire–fem hindre. Alle på gruppa skal være med å avgjøre hvilke hindre dere skal ha. Bruk gjerne videoene fra "Kroppslig læring og parkour, økt 1" som inspirasjon.

 • Gjennomfør ti–femten minutter oppvarming i gruppa. Oppvarminga skal være rettet mot hovedaktiviteten parkour. Bruk gjerne øvelser fra oppvarmingsvideoen.

 • Øv på deres eget "run". Samarbeid i gruppa, utfordre hverandre, og gi hverandre tilbakemeldinger som gjør at dere opplever mestring. Går det an å utføre "run-et" på flere måter? Hvordan kan dere tilpasse hindrene slik at alle på gruppa opplever mestring?

 • Gå sammen med ei annen gruppe og sett sammen begge gruppenes "run" til ett "run". Gjør tilpasninger slik at alle opplever mestring.

Avslutning (5 minutter)

Gå sammen i grupper.

Reflekter over arbeidsprosessen og læringsmålene:

 • Hva synes dere at dere fikk til i dag? Hvorfor fikk dere det til?

 • Var noen hindre vanskelige? Hvorfor var de vanskelige?

 • Hvordan fungerte "run-et" deres? Hva var bra, hva var ikke bra?

 • Hvordan jobbet dere på gruppa for å bidra til at alle lærte noe?

 • Hva har dere lært gjennom hele perioden med parkour?

 • Har du nådd læringsmålene? Vurder deg selv.

CC BY-SASkrevet av Erling Kristian Nilsen og Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 17.03.2022

Læringsressurser

Parkour