Hopp til innhold

Fagstoff

Kroppslig læring og parkour, økt 2

Parkour er en aktivitet som stimulerer til lek og utforsking. Ved å utforske, prøve og feile vil du lære å time og koordinere ulike kroppsdeler for å forsere hindre. Dette er den andre av tre økter.

Opplegget som er presentert under, er et forslag på tre økter med parkour med en tenkt progresjon. Det inkluderer også videoer med øvelsesutvalg der du kan velge ut fra ditt eget nivå. Det er lagt vekt på at opplegget skal bidra til utforsking, refleksjon og undring, alene, i par og i grupper.

I denne økta skal du jobbe med det samme som du gjorde i økt 1. Nå er du kjent med de ulike øvelsene, stasjonene og utstyret, og du får anledning til å øve og prøve enda mer.

QR-koder finner du nederst i ressursen.

Til læreren

Tips til forberedelse

 • Repeter læringsmålene for økta og perioden.

 • Repeter også og hvordan elevene blir vurdert.

 • La elevene repetere refleksjonsspørsmålene fra den forrige timen i par. De skal diskutere hva de lærte sist, hva de mestret, hva de ikke mestret, og hvordan de ønsker å jobbe med dette denne økta.

 • Repeter koordinasjon, styrke, bevegelighet og fysisk og psykisk utholdenhet med vg2-elevene.

Læringsmål
 • Eleven skal utfordre seg selv motorisk og utfordre motet til å tøye egne grenser.

 • Eleven skal bli kjent med hvordan egen kropp fungerer og bli bevisst på hva han eller hun kan få til og mestre.

 • Eleven skal samarbeide med andre og bidra til andres læring.

 • Eleven skal forstå hvordan man kan utvikle koordinasjon, styrke, bevegelighet og utholdenhet i aktiviteten parkour (vg2).

Vurdering gjennom hele perioden

Læreren vurderer

 • elevens vilje og innsats til forbedring, også når framgang uteblir

 • om eleven utfordrer seg selv og egne muligheter

 • hvordan eleven samarbeider med andre og bidrar til egen og andres læring samt elevens bevissthet om egen læring

Oppvarming (15 minutter)

 • Bevegelse over gulvet: Se video.

 • Hinderløype: Sett ut utstyr i gymsalen. Dette kan være plassert som i bildet under, slik at dere kan gå rett over i neste aktivitet, eller på en helt annen måte. Suppler gjerne med matter og rockeringer så det går an å komme seg rundt i ulike retninger. Unngå å tråkke på gulvet.

 • Sisten i hinderløypa: To–tre stykker "har" sisten samtidig. Når noen blir tatt, er det deres tur til å "ha" sisten.

Benker, voltputer, matter, kasser og turnringer i en gymsal. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hoveddel (25 minutter)

Stasjonsøvelser: Fordel dere på de samme seks stasjonene som første økt. Beregn rundt fem minutter per stasjon. Jobb sammen i grupper. Gi hverandre tips og tilbakemeldinger. Husk å sikre hverandre. Bruk gjerne filmene under som inspirasjon til stasjonsøvelsene.

Stasjon 1: Løpe på vegg

Her skal du prøve å løpe på veggen, eller gjøre en "tic tac", som det heter på parkour-språket. Se på videoen over og prøv trinn for trinn. Bruk gjerne en kasse eller ei skumpute i starten.

 • Hvordan kan du utfordre deg selv på denne stasjonen?

 • Hva må du gjøre med kroppen for å få til å "løpe" på veggen?

Stasjon 2: Springbrett og skumkasse

Et springbrett og en skumkasse oppå en tjukkas. Foto.

Her skal du ved hjelp av springbrett hoppe over skumkassene på ulike måter.

 • Hvor mange ulike måter klarer du å komme deg over skumkassene på? Bruk gjerne video som inspirasjon.

 • Har du en favorittmåte å hoppe på? Forklar dette hoppet, hva gjør du med armer og bein?

Stasjon 3: Bom

En gymsal med ribbevegg, bom og tjukkas. Foto.

Her skal du trene på å komme deg gjennom, over eller under bommen, eller en kombinasjon av disse.

 • Legg merke til hvor du plasserer hendene og føttene. Tilpass farten og utstyret etter eget nivå.

 • Gå sammen to og to i grupper, prøv å beskrive hva dere får til på denne stasjonen, og hvorfor dere får det til.


Stasjon 4: Hopp og landing

To benker står skrått opp mot ribbeveggen i en gymsal. Mellom benkene ligger det matter og en tjukkas. Foto.

Her skal du trene på å hoppe og lande på ulike måter.

 • Kan du komme deg opp i ribbeveggen via benken?

 • Tør du hoppe ned på tjukkasen?

 • Tør du hoppe ned fra toppen av ribbeveggen?

 • Hvordan jobber du med beina i landinga?

  Diskuter med partneren din og finn ut hvordan muskulaturen i beina jobber i landinga, og hvorfor det er viktig å fjøre i knærne.Stasjon 5: Presisjon og balanse

Benker og voltputer er spredt utover gulvet i en gymsal. Foto.

Her skal du balansere på benkene og hoppe fra benk til benk og voltpute.

 • Klarer dere å starte fra hver deres side av benken for så å passere hverandre oppå benken? Diskuter i gruppa hva som fungerer best, og hvorfor det fungerer.

 • Utfordre deg selv og medelevene dine til å balansere og hoppe på ulike måter og med ulike kombinasjoner.

 • Start med korte mellomrom. Øk avstanden mellom hindrene etter hvert som du mestrer øvelsene.

 • Hvilke enkle tiltak kan du gjøre for at det skal være enklere for deg å balansere på denne stasjonen?

Stasjon 6: Kasser og bukk

Springbrett, to kasser, en bukk og ei matte i en gymsal med hvit vegg. Foto.

Beveg deg fra en kasse til en annen, start gjerne på springbrettet.

 • Hvor mange ulike måter kan du komme deg over kassene på?

 • Kassene kan bygges opp, og avstanden kan reguleres. Start med lave kasser, øk høyde og avstand etter hvert.

 • Hvilke enkle tiltak kan du gjøre for at det skal være enklere for deg å balansere på denne stasjonen?


Avslutning (5 minutter)

Gå sammen i grupper på fem–seks elever.

 1. Reflekter over disse spørsmålene:

  • Hva synes du at du fikk til i dag? Hvorfor fikk du det til?

  • Var noen hindre eller stasjoner vanskelige? Hvorfor var de vanskelige?

  Tillegg for vg2:

  • Hvordan har du jobbet med koordinasjon, styrke, bevegelighet og utholdenhet i dag? Prøv å finne konkrete eksempler fra stasjoner og bevegelser.

 2. Start planlegginga med å lage deres eget "run". Dere skal sette sammen ei løype med fire–fem ulike hindre. Velg ut fra eget nivå. Husk at dere både skal oppleve mestring og utfordre dere. Denne løypa skal dere sette sammen og øve på i neste time. Dere skal også planlegge egen oppvarming.

Filer

CC BY-SASkrevet av Erling Kristian Nilsen og Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 17.03.2022

Læringsressurser

Parkour