Hopp til innhold

Verktøykassa – for lærere

Hva vil det si å arbeide utforskende? Hvordan kan du lære bedre? Hva skal til for å få gruppearbeid til å fungere? I Verktøykassa finner både elever og lærere ressurser som er aktuelle for alle fag, og som støtter opp under læringsarbeid og utvikling av kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Algoritmer og programmering (Python)

Hva kan programmering brukes til?

Læringsressurser

Algoritmer og programmering (Python)

Grunnopplæring

Algoritmer og koding går hånd i hånd.

Læringsressurser

Grunnopplæring