Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Bovtsi luvnie

Her får du lære litt om den tradisjonelle samiske hverdagen. Du får et lite innblikk i arbeidsoppgavene og hverdagen til en reindriftssame.

LK20

Sist oppdatert 08.06.2020
Skrevet av Elin Fjellheim og Maja Kristine Jåma

Læringsressurser

5. boelhke: Aarkebiejjie