Hopp til innhold

Sørsamisk som andrespråk, samisk 4 (BF)

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

5. boelhke: Aarkebiejjie

Vi gjør mange ting gjennom et døgn, og her begynner vi å lære om ulike gjøremål i løpet av en dag. Vi lærer om klokken, vær og litt om reindrift. Det handler også om å fortelle om hvordan vi har det, og hvordan vi spør andre om hvordan de har det.

Læringsressurser

5. boelhke: Aarkebiejjie