Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Mov aerede

Vi står opp tidligere om morgenen når det er skole, eller når vi skal gå på jobb. Vi har også ulike morgenrutiner. Her lærer du å fortelle om hva du gjør om morgenen.

LK20
Sist oppdatert 08.06.2020
Skrevet av Maja Kristine Jåma og Elin Fjellheim

Læringsressurser

5. boelhke: Aarkebiejjie