Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Guktie vearelde?

Vi er veldig opptatt av været og snakker ofte om været når vi er sammen. Hvilket vær det er, påvirker som regel hva vi skal gjøre den dagen. Noen aktiviteter passer seg best når det er fint vær, andre når det er vind.

LK20
Sist oppdatert 11.11.2020
Skrevet av Maja Krihke Jåma og Elin Fjellheim

Læringsressurser

5. boelhke: Aarkebiejjie