Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Gåessie?

Vi er avhengige av å kunne klokka når vi skal finne ut når vi kan møtes, spørre og fortelle om når noe begynner eller slutter, samt spørre om busstider. Her lærer du å spørre og fortelle.

LK20
Låamma-tsåahka. Guvvie.

Man jïjnje tsåahka?

Sist oppdatert 10.06.2020
Skrevet av Maja Kristine Jåma og Elin Fjellheim

Læringsressurser

5. boelhke: Aarkebiejjie