Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Mov biejjie

Her lærer du å fortelle hva du og andre gjør i løpet av en dag på skolen og på fritiden.

LK20
Sist oppdatert 01.12.2020
Skrevet av Elin Fjellheim og Maja Kristine Jåma

Læringsressurser

5. boelhke: Aarkebiejjie