Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Undersøk bladets oppbygning

Hovedoppgaven til et blad er å drive fotosyntese for å skaffe næring til videre vekst og utvikling hos planten. Oppbygningen av bladet gjenspeiler disse hovedoppgavene. Utforsk sammenhengen mellom bladets oppbygning og funksjon ved å studere et blad under mikroskopet.
Blad på hengebjørk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Bli kjent med bladets oppbygning og forstå hvordan oppbygningen henger sammen med bladets funksjon.

Framgangsmåte

 1. Skjær et tynt tverrsnitt av bladet. Prøv å få snittet så tynt som mulig, helst tynnere enn 1 mm. Det kan være lurt å lage flere snitt samtidig, da er sjansen større for å få et fint preparat.

 2. Legg preparatet på objektglass, drypp over noen dråper vann, og plasser dekkglasset slik at du ikke får noen luftbobler under glasset.

 3. Plasser preparatet under mikroskopet. Start med minste forstørrelse, og øk forstørrelsen når du har fått et skarpt bilde. Tegn det du ser underveis.

  1. Start med å studere oversiden av bladet. Hvordan kan du vite hva som er oversiden og undersiden?

  2. Beveg deg langsomt nedover i tverrsnittet. Det neste cellelaget består av avlange celler fylt med klorofyll. Hvilken type cellevev er dette?

  3. Videre møter du et cellelag med store hulrom mellom cellene. Hvilken type cellevev er dette?

  4. Finner du en samlet bunt med celler? Hvilken type cellevev er dette?

Tverrsnitt av ei linje som viser tydelige celler og vevsstrukturer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dokumentasjon og videre arbeid

Ta bilder med mobiltelefon eller kamera gjennom okularet. Dette er nyttig dokumentasjon når du skal skrive en rapport.

 1. Prøv å finne cellestrukturer og celletyper som er sentrale i bladets oppbygning. Du kan enten bruke bildene du har tatt, og sette navn på delene der, eller lage en skisse som du skriver på.

  • kutikula

  • cellevegg

  • øvre ytterhud (epidermis)

  • kloroplast

  • palisadevev

  • svampvev

  • ledningsvev (vedrør og silrør)

  • luftrom

  • spalteåpninger

  • lukkeceller

  • nedre ytterhud (epidermis)

 2. Hva er karakteristisk for de ulike cellestrukturene og celletypene? Noter ned noen stikkord for hver struktur.

 3. Hva er bladets hovedoppgave? Kan du se en sammenheng mellom de ulike cellestrukturene og celletypene du har observert, og funksjonen de har i bladet? Prøv å forklare dette så godt du kan.

CC BY-SASkrevet av Hans Otto Böhm.
Sist faglig oppdatert 14.04.2021

Læringsressurser

Vekst og utvikling