Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Hvordan blir planter påvirket av lys?

Har du noen gang lagt merke til at planter strekker seg mot lyset? Dette fenomenet kalles fototropisme og kommer av at veksthormonet auxin transporteres til skyggesiden av planten. Her skal du utforme et forsøk der du studerer hvordan lys påvirker plantevekst.
Små plantespirer strekker seg mot lyset. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Til lærer

I dette forsøket er målet at klassen skal undersøke fototropisme i karse. Det er flere måter å gjennomføre forsøket på. Et alternativ er å utfordre elevene til å utforme egne forsøk. Da kan du gi dem utstyrslista under og bruke refleksjonsspørsmålene nederst på siden til videre arbeid. Et annet alternativ er at de følger framgangsmåten som er beskrevet her.

Hensikt

I dette forsøket er målet at klassen sammen skal utforme et forsøk for å studere fototropisme hos grønnsaksplanten karse (Leipidium sativum).

Utform et forsøk for å studere fototropisme

Du skal utforme et eksperiment for å finne ut hvordan lys påvirker vekst i planter. Karsefrø er et godt alternativ, for frøene spirer raskt, og plantene vokser godt under enkle kår. De krever bare vann og litt bomull.

Tenk gjennom hvilke variabler som kan påvirke dette forsøket, og lag et oppsett til et forsøk der alle variablene holdes konstante, bortsett fra den du vil teste.

Utstyr per oppsett

 • 1–2 poser karsefrø

 • bomull

 • 7 melkekartonger

 • målekolbe

 • vann

 • pappeske (60 x 30 x 30 cm er en passende størrelse)

 • svarte ark

 • lyskilde (LED egner seg best, da det ikke avgir varme og kan være skrudd på over natten)

Forslag til gjennomføring
 1. Lag små "potter" ved å klippe bunnen av 7 melkekartonger. Veggene skal være cirka 2 cm høye.

 2. Fyll melkekartongene med lik mengde bomull.

 3. Bruk en målekolbe for å måle opp vann, slik at alle melkekartongene får samme mengde. Dersom bomullen synker mye, bør du etterfylle med mer, slik at bomullen når opp til kanten på kartongen.

 4. Vei opp 7 like mengder karsefrø, og strø frøene jevnt over bomullen i hver av melkekartongene.

 5. Dekk innsiden av pappesken med svarte ark.

 6. Plasser 5 av melkekartongene midt i esken på ei rett linje med lik avstand mellom hver kartong.

 7. Plasser den 6. kartongen bak den midterste.

 8. Lukk esken, og skjær ut en spalte (for eksempel 5 cm x 2 cm) som lyset kan komme gjennom.

 9. Monter LED-lampa 5 cm fra spalten.

Hvordan vokser karse uten lys?

 1. Den 7. kartongen som du sådde i, skal stå utenfor esken, men med lokk over.

 2. Bruk toppen av en melkekartong som lokk. Klipp et snitt i de fire hjørnene øverst for å sikre lufting.

 3. Tre toppen av melkekartongen over bunnen, og plasser denne melkekartongen med lokk ved siden av pappesken som inneholder de 6 andre melkekartongene.

En eske med lysspalte inneholder seks kartonger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Undersøk veksten etter noen dager, gjerne i neste biologitime. Husk å sjekke om du må vanne karsen i mellomtida. Ta bilder underveis for å dokumentere veksten.

Resultater og spørsmål

 1. Forklar måten du utformet forsøket på. Hvorfor valgte du å gjennomføre forsøket på denne måten?

 2. Hvilke variabler blir holdt konstante, og hvilken variabel varierer i dette eksperimentet?

 3. Kan du tenke deg andre måter du kunne ha gjennomført forsøket på?

 4. Hvordan har karsen vokst i forhold til lyskilden?

 5. Er det forskjell på hvordan karsen har vokst i de ulike kartongene?

 6. Forklar hvordan plantehormoner har påvirket resultatet.

Relatert innhold

Plantehormoner oversetter ytre stimuli til indre responser i planten og fungerer som plantens indre kommunikasjonssystem.

CC BY-SASkrevet av Guro Øistensen Jørgensen , Elida Arstad Skøien og Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 20.01.2022

Læringsressurser

Vekst og utvikling