Hopp til innhold

Fagstoff

Utvikling av flercellede organismer

Alle organismer starter som én enkelt celle, og encellede organismer forblir slik hele livet. Hos flercellede organismer vil derimot opphavscellen dele seg mange ganger. Etter hvert vil de nye cellene få ulike egenskaper og bli organisert i vev og organer som sammen utgjør en hel organisme.
Små koppformede strukturer organisert bortover ei grein. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Viktige begreper

Celle
den minste byggesteinen i alt liv
Vev
samling av flere celler med like egenskaper
Organ
flere typer vev som samarbeider om en bestemt oppgave
Organsystem
flere organer som samarbeider om viktige kroppsfunksjoner
Livsprosess
prosess som er helt nødvendig for at en organisme skal kunne leve
Organisme
et levende individ

Nysgjerrigper!

Hvordan utviklet du deg fra én eneste celle til en velutviklet organisme satt sammen av 37 tusen milliarder celler?

Fra én celle til en velutviklet organisme

De flercellede organismene oppsto ved at ulike encellede organismer begynte å samarbeide med hverandre og etter hvert festet seg til hverandre. I dag finner vi et mangfold av flercellede organismer i flere riker:

 • planteriket

 • dyreriket

 • soppriket

 • noen organismer fra de tre små rikene (slimriket, urdyrriket og det gule riket)

Hva er en flercellet organisme?

En celle blir til en samling med flere celler som til slutt blir til et insekt. Illustrasjon.

Flercellede organismer består av en samling med flere celler. De mindre komplekse består av få spesialiserte celler. De mer komplekse har ulike vev, organer og organsystemer.

Alle flercellede organismer starter livet som én celle. Denne cellen vil etter hvert starte en utviklingsprosess der den deler seg, vokser og danner form og funksjon. Resultatet av utviklingen er et voksent individ. Mange av de spesialiserte strukturene som utvikles i en organisme, gjenspeiler ulikheter i atferd og tilpassing til miljøet organismen lever i.

Celledifferensiering – utvikling av spesialiserte celletyper

Opphavscellen deler seg mange ganger ved vanlig celledeling (mitose) og øker dermed i størrelse og vekt. De første cellene som dannes, har ingen tydelig funksjon.

I tidlige utviklingsstadier blir cellene spesialisert til ulike celletyper, for eksempel sanseceller og muskelceller hos ulike dyr eller lukkeceller i spalteåpningene hos planter. Denne prosessen kalles celledifferensiering.

En celle deler seg og blir til to nye celler. Disse to cellene deler seg igjen og blir nå til fire nye celler. Disse cellene er uten spesielle oppgaver, men blir videre spesialisert til ulike celletyper som nerveceller, muskelceller, pigmentceller, kjønnsceller og så videre. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Siden arvestoffet i hver enkelt celle er identisk, styres celledifferensieringen av hvilke gener som til enhver tid er aktive eller inaktive. Dette fører til at cellene inneholder ulike typer og ulik mengde proteiner. Fordelingen av ulike proteiner er styrende for utviklingen av spesialiserte celletyper.

Spesialiserte celler blir til vev og organer

Oppbygningen av hjertet fra celle til organ. Øverst er tre muskelceller bundet sammen. I midten ser vi et utsnitt av hjerteveggen som viser lagvis inndeling av ulike vev. Nederst ser vi et knyttneveformet tverrsnitt av et hjerte. Illustrasjon.

Celler som blir differensiert til en spesiell celletype, har samme funksjon i en organisme. Disse cellene bindes gjerne sammen i vev og organer der de enkelt kan samarbeide om større oppgaver. Hjerne og nyrer hos , eller røtter og blader hos planter, er eksempler på ulike organer.

Organer kan igjen bli organisert i større systemer, såkalte organsystemer, som samarbeider om sentrale kroppsfunksjoner i organismen. Hjertet og alle blodårene samarbeider for eksempel om transport av ulike stoffer og om å holde en stabil kroppstemperatur hos oss mennesker. Disse organene er derfor organisert i et organsystem som kalles sirkulasjonssystemet.

Enkle organismer som har ikke utviklet vev og organer, men har spesialiserte celletyper som utfører ulike oppgaver.

Livsprosesser

Alle cellene og strukturene i en organisme kommuniserer og samarbeider med hverandre. Dette utgjør et mer eller mindre komplekst system som driver alle livsprosessene i organismen:

 1. reaksjon på omgivelsene

 2. bevegelse

 3. næringsopptak og fordøyelse

 4. gassutveksling

 5. vekst og utvikling

 6. utskilling

 7. formering

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 08.10.2021

Læringsressurser

Vekst og utvikling