Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver – vekst og utvikling hos planter

Disse oppgavene vil hjelpe deg med å bearbeide stoffet om vekst og utvikling hos planter. Oppgavene utfordrer deg til å reflektere og se sammenhenger.
Balderbrå. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Utvikling av frø

 1. Hvilken rolle tror du tilpasningene av frø og pollen spilte i utviklingen av frøplanter?

 2. Den geologiske tidsperioden kritt (145–166 millioner år siden) var preget av en stor økning i antall blomsterarter. I samme periode utviklet det seg også et enormt antall ulike insektarter. Hva tror du kan være årsaken til dette?

Oppgave 2. Omdannede planteorganer

En potetplante med en potet festet til rota. Foto.
 1. Karbohydrater kan lagres mange ulike steder i en plante. Løk, rotknoller og jordstengler er alle eksempler på slike underjordiske lagringsorganer. Hva er disse organene omdannet fra?

 2. Søtpotet og vår egen potet består begge av karbohydrater som planten har lagret. De kommer imidlertid fra ulike organer. Hvilke da, tror du?

 3. Gi to eksempler på omdannede stengler, og forklar hvordan denne utviklingen er fordelaktig for planten.

Oppgave 3. Planterøtter

Rotspissene har meristemer (vekstvev) med aktiv celledeling. Hvorfor tror du disse rotspissene er dekket av en ytre rothette?

Oppgave 4. Ulike former for vekst hos planter

 1. Planter har, i motsetning til de fleste dyr, såkalt åpen vekst. Hva betyr det?

 2. Selv om planter generelt har åpen vekst, har ikke alle planteorganer det. Gi eksempler på planteorganer som ikke har åpen vekst.

 3. Hva tror du er poenget med sekundærvekst? Hvilke planter har dette?

 4. Hos gress kan stengelen også vokse i leddknutene på grunn av såkalte innskutte meristemer. På hvilken måte er dette gunstig for overlevelsen til gress som dyr beiter på?

 5. Hvilken betydning tror du det har at noen meristemer (vekstvev) kan ligge i dvale?

 6. Hva skjer med rot- og skuddveksten dersom en blomsterplante legges horisontalt? Hvilken faktor utløser dette, og hva kalles disse bevegelsene?

Oppgave 5. Atferd hos planter

Atferd er definert som en respons på en stimulus. Har planter atferd?

Oppgave 6. Faktorer som påvirker plantevekst

På hvilken måte er vannopptak helt sentralt for plantevekst?

Oppgave 7. Ulike tilpasninger

Blomst og frukt hos planten Ruscus. Foto.
 1. Blomsten og frukten hos slekta Ruscus, som blant annet finnes i middelhavsområdet, er plassert tilsynelatende midt på et blad. Hvordan forklarer du denne plasseringen?

 2. Noen frø spirer først etter en skogbrann. Hva slags planter tror du dette er, og hva kan dette være en tilpasning til?

 3. Hva tror du kan skje med tidspunktet for blomstring dersom en plante flyttes fra én breddegrad til en annen?

 4. Noen planter må gjennom en kuldeperiode før de kan blomstre. Hvilke planter tror du dette gjelder, og hvilken betydning har dette?

 5. Beskriv en planteart med blader som er tilpasset kalde temperaturer, og en planteart med blader som er tilpasset varme temperaturer.

Oppgave 8. Ettårige, toårige og flerårige planter

 1. Dvergsyre og snøsøte er blant de ytterst få ettårige fjellplantene. Hvorfor tror du ettårige fjellplanter er så sjeldne?

 2. Hvorfor tror du ettårige arter er spesielt vanlige i sterkt forstyrrede habitater?

 3. Hva tror du skjer dersom vi sår ut frø fra en ettårig plante fra middelhavsområdet under gunstige norske forhold? Flere utfall er mulige.

 4. Hvorfor tror du at vi finner mange av nyttevekstene våre blant de toårige plantene?

 5. Flerårige planter som blomstrer bare én gang og så dør, bruker en risikabel strategi der de "satser alt på ett kort". Under hvilke forhold tror du en slik strategi lønner seg?

 6. Hvorfor tror du det finnes planter med så mange ulike vokseformer og så ulik lengde på livssyklusen?

Oppgave 9. Frø og frøhvile

Nærbilde av harerug med mange yngleknopper. Foto.
 1. De aller fleste frø må gjennom en hvileperiode før de kan starte spireprosessen. Hva tror du er årsaken til dette?

 2. Ikke alle frø går gjennom en hvileperiode. Noen frø spirer allerede mens de sitter på morplanten. Hvor tror du dette kan forekomme, og hvilke fordeler kan planten ha av det?

Oppgave 10. Vekstbevegelser

 1. Hvorfor bøyer potteplantene i vinduet seg mot lyset?

 2. Røtter er vanligvis positivt gravitropiske. Det vil si at de vokser nedover med tyngdekraften. Kjenner du tilfeller hvor røttene er negativt gravitropiske? Hva kan være årsaken til dette?

Oppgave 11. Fosterutvikling hos planter

Tofrøbladede planter danner et hjerteformet foster under fosterutviklingen. Hvilken form tror du plantefosteret hos enfrøbladede planter har?

CC BY-SASkrevet av Hanne Hegre og Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 13.12.2021

Læringsressurser

Vekst og utvikling