Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Refleksjonsoppgaver – vekst og utvikling hos dyr

Disse oppgavene vil hjelpe deg med å bearbeide stoffet om vekst og utvikling hos dyr. Oppgavene utfordrer deg til å reflektere og se sammenhenger.
Museembryo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Kommunikasjon mellom celler

 1. Hvilke egenskaper gjør gjær til en egnet modellorganisme for å lære om kommunikasjon mellom celler? En modellorganisme er en organisme som forskere bruker for å forstå biologiske prinsipper.

 2. Hvorfor er kommunikasjon i flercellede organismer mer komplisert enn i encellede organismer, tror du?

 3. Responsen på et signalstoff er forskjellig fra celletype til celletype. Forklar hvordan dette er mulig.

Oppgave 2. Transport over cellemembranen

 1. Hvilke faktorer kan hindre at et signalstoff som passer til en reseptor på overflaten av en celle, kommer inn i cellen?

 2. I et forsøk blander vi celler som er dyrket i et laboratorium, med et fargestoff som ikke kan passere gjennom cellemembranen. Deretter tilsetter vi blandingen et signalstoff. Observasjoner viser nå fargestoff inne i cellene. Hvordan er dette mulig, tror du?

Oppgave 3. Multippel sklerose

En autoimmun sykdom er en sykdom der immunforsvaret angriper kroppens egne friske celler. Hvilken celletype angriper immunsystemet ved multippel sklerose (MS), og hvordan forstyrrer denne sykdommen kommunikasjon mellom celler?

Oppgave 4. Mennesket som del av dyreriket

Beskriv og gi eksempler på at mennesker har alle egenskapene som er felles for medlemmer av dyreriket.

Oppgave 5. Begrensninger på organismens størrelse

 1. Hvordan begrenser diffusjon størrelsen på en organisme?

 2. Hvilke utviklingstrekk kan motvirke denne begrensningen?

Oppgave 6. Utvikling hos pattedyr

 1. Beskriv ulike kjennetegn ved hjernen hos pattedyr som skiller seg fra hjernen til andre virveldyr.

 2. Hvorfor gjorde utviklingen av kjevemuskulaturen det lettere for pattedyr å spre seg?

Oppgave 7. Plantenes påvirkning på landlevende dyr

Planter endret livsvilkårene på jorda til fordel for landlevende dyr. Beskriv minst to måter dette skjedde på.

Oppgave 8. Anatomi og fysiologi hos svamper

 1. Beskriv de ulike celletypene hos svamper.

 2. Hvilke funksjoner har de ulike celletypene?

 3. Forklar hvordan svamper tar opp næring, og hvordan denne formen for næringsopptak skiller seg fra andre dyr.

Oppgave 9. Utvikling av sirkulasjonssystemet hos ulike dyregrupper

Sammenlign sirkulasjonssystemet hos blekkspruter med sirkulasjonssystemet hos andre bløtdyr.

Prinsippskisser av åpent og lukket sirkulasjonssystem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Hvordan har utviklingen av sirkulasjonssystemet påvirket kroppsbygningen hos de to dyregruppene?

 • Hvordan har sirkulasjonssystemet påvirket fysiologien hos de to dyregruppene?

Oppgave 10. Utvikling hos ulike organismer

 1. Fosterutviklingen danner grunnlaget for den anatomiske utviklingen hos alle dyr. Hvordan kan det da ha seg at artene er så forskjellige, tror du?

 2. Alle løver har fire bein og relativt lik kroppsstørrelse, mens høyde og antall greiner hos trær varierer i stor grad. Hvorfor er det slik, tror du?

Oppgave 11. Vekst og utvikling hos frosker

 1. Tegn og forklar utviklingstrinnene hos frosker:

  • fra egg til larvestadiet som rumpetroll

  • fra rumpetroll til voksen frosk

 2. Hvilke faktorer påvirker de ulike utviklingstrinnene?

 3. Hvorfor lever frosker i et fuktig miljø, tror du?

Oppgave 12. Sammenligning av dyr og planter

Hvilke forskjeller i vekst og utvikling ser du mellom en plante og et pattedyr?

Oppgave 13. Kroppsbygning og funksjon

Forklar noen fordeler med utviklingen av kroppshule og tosidig kroppssymmetri hos dyr.

Oppgave 14. Spesifikke utviklingsgener

 1. Hvordan har Hox-gener bidratt til utvikling av den generelle kroppsbygningen hos dyr?

 2. Hvis et Hox 13-gen i en mus ble erstattet av et Hox 1-gen, hvordan tror du dette ville ha påvirket utviklingsprosessen?

Fire rader (A–D) som viser ulike fargemønstre. Fargemønstrene representerer ulike genuttrykk for hvert av de fire settene med gener. Disse fargemønstrene gjenspeiles i en silhuett av en menneskekropp og en silhuett av et museembryo. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilde

OpenStax (2018). Biology. Hentet 12. desember 2021 fra https://openstax.org/books/biology-2e/pages/preface

CC BY-SASkrevet av Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 13.12.2021

Læringsressurser

Vekst og utvikling