Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Feltarbeid: Er det liv i frossent organiske materiale?

Hvis vannet i en celle fryser, vil det dannes sylskarpe iskrystaller som kan ødelegge cellemembranene. Finnes det organismer som kan overleve i frossen tilstand gjennom vinteren?
Frossent løv og gress på bakken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

I dette feltarbeidet skal dere gå ut og samle inn frossent organisk materiale og undersøke om det finnes liv i det dere finner.

Hva tror dere? Lag hypoteser

Lag hypoteser om liv i frossent materiale før dere går ut.

Framgangsmåte

 1. Gå ut og samle inn frossent løv eller annet organisk materiale.

 2. Når dere er tilbake på skolen, legger dere det organiske materialet i et begerglass. Tilsett vann slik at det dekker materialet. Bland materialet med vannet.
 3. Bruk en dråpeteller til å ta ut en dråpe vann, og undersøk den i mikroskopet. Pass på at det kommer med litt «grums».

 4. Tegn figurer, ta bilder, eller beskriv utseendet på det levende materialet dere observerer.
 5. Anslå hvor mye levende materiale dere ser i synsfeltet ved 40 eller 100 gangers forstørrelse (ingenting, opptil 10 individer, 10–20 individer, flere enn 20 individer).

  Tips: Om dere tilsetter en liten dråpe jod-løsning til mikroskoppreparatet, kan enkelte bakterier bli mer synlige. Lag figurer eller ta bilder av eventuelle bakterier.

  Dere kan også bruke petrifilm eller utstryk på næringsagar for å undersøke om det er bakterier i prøven eller ikke. Tell antallet bakteriekolonier etter ett døgn i varmeskap ved 37 °C.

Videre arbeid

Undersøk om det skjer en endring i materialet hvis det får stå i romtemperatur noen dager.

 1. Dekk begerglasset med plastfolie slik at vannet ikke fordamper. La løsningen stå ved romtemperatur.
 2. Lag mikroskoppreparat og dyrk bakterier med noen dagers mellomrom for å undersøke om livet i vannet endrer seg.

Resultater

 • Lag en oversikt over de levende organismene med figurer eller bilder.
 • Forsøk å finne ut hva slags organismer det er. Kan du finne både encellede og flercellede organismer?

Konklusjon

 • Hvordan stemte hypotesene deres? Forklar.
 • Hvordan er det mulig for organismene dere har observert, å overleve frost? Diskuter og finn informasjon i kilder.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Gunvor Berge og Tone Fredsvik Gregers. Rettighetshaver: Skolelaboratoriet for biologi, UiO.
Sist faglig oppdatert 02.02.2021

Læringsressurser

Vekst og utvikling