Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om risikovurdering, sikkerhetstiltak og beredskapsplaner.

Sikkerhetstiltak

Sikkerhetstiltak er det vi gjør av praktiske tiltak for å sikre oss mot uønskede hendelser som tyveri, sabotasje, naturkatastrofer, brann og lignende. Målet er å hindre eller i hvert fall begrense uønskede hendelser.

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak