Hopp til innhold

Fagstoff

Administrative sikkerhetstiltak

For å forebygge uønskede hendelser trenger virksomheter fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak. Administrative sikkerhetstiltak kan redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe, men kan også bidra til å redusere eventuelle konsekvenser.
Et titalls brannkonstabler med verneutstyr i rolig samtale. To brannbiler på stedet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Administrative sikkerhetstiltak

Med administrative sikkerhetstiltak mener vi for eksempel

  • rutiner for evakuering ved brannalarm
  • instrukser for bruk av vernesko og annet sikkerhetsutstyr på arbeidsplassen
  • opplæring i bruk av brannvernutstyr
  • holdninger til sikkerhet blant de ansatte
  • beredskapsplaner

Det hjelper lite hvis du installerer moderne brannslokkingsapparater og overvåkingskameraer i bedriften din, men glemmer å lære opp de ansatte i å bruke dem.

Ledelsens ansvar

Den løpende sikkerhetsvurderingen er ledelsens ansvar. Ledelsen kan ivareta sikkerheten ved å ansette en egen sikkerhetsansvarlig.

Den sikkerhetsansvarlige følger med på at bedriftens risikoanalyser alltid er oppdatert. Dette kan for eksempel gjøres ved at sikkerhetsansvarlig har møter med de ansatte med jevne mellomrom. Da kan de sammen vurdere sikkerhetstiltakene og sette i verk nye tiltak dersom konsekvensene og sannsynligheten for innbrudd eller liknende har økt.

Sikkerhetsrutiner

En bedrift bør jevnlig gjennomføre sikkerhetsøvinger. Et slikt tiltak kan være nødevakuering av alle ansatte fra bygget. Det bør være øving minst to ganger i året.

Alle ansatte skal kjenne til hvor nødutganger og slokkingsutstyr er plassert. Det finnes regler om dette i brannvernlovgivningen. Informasjon og opplæring av de ansatte er helt nødvendig for å tilfredsstille loven.

CC BY-SASkrevet av Vegard Floor Søvik. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 11.09.2023

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak