Hopp til innhold

Fagartikkel

Fysisk sikring av verdier

På en arbeidsplass har vi mange typer verdier, for eksempel mennesker, kontanter, bygninger, maskiner, verktøy, PC-er, videokanoner og annet teknisk utstyr. Disse verdiene må sikres godt.

Kasseapparat. Foto.

Sikring av kontanter

Enkelte typer verdier er vanskeligere å sikre enn andre. Kontanter i butikker er spesielt utsatt. Det er ikke så vanskelig for tyver å stjele og bruke kontanter. Kassaskuffen må derfor alltid være lukket og låst. Når omsetningen skal telles opp for dagen, må en passe på. Det bør helst gjøres slik at andre ikke kan se det. Butikk-kjedene har gjerne egne instrukser for hvordan de ansatte skal oppføre seg i betalingssituasjoner.

Kontantene kan også hentes av et sikkerhetsselskap, det er en god måte å sikre dem på. Kassabetjeningen legger da omsetningen i en safe som de ikke har tilgang til etterpå. Bare vekterne fra sikkerhetsselskapet kan åpne safen og komme til verdiene. Det forebygger også mot ran.

En del butikker har håndteringsfrie kontantsystemer, som du sikkert har sett. Sedlene blir da puttet i en maskin, og vekslepengene kommer ut av en annen maskin. Slike systemer forebygger også fristelsen til å stjele fra kassa, såkalt internt svinn.

Sist faglig oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Vegard Floor Søvik
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale