Hopp til innhold

Fagstoff

Tekniske sikkerhetstiltak – kameraovervåking

Du har sikkert lagt merke til at det blir stadig vanligere med kameraovervåking av butikker, busser, minibanker og flyplasser. Dette styrker sikkerheten, men reiser også en del etiske spørsmål.
Kameraovervåking. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Personvern

Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes på bildene, er strengt regulert. Dersom kameraovervåking ikke er nødvendig, er den heller ikke lov. All slik overvåking må uansett meldes til Datatilsynet. Mer informasjon om kameraovervåking hos datatilsynet.

Kameraovervåking

Dersom en bensinstasjon vil unngå at folk fyller bensin og så stikker av uten å betale, er det nyttig med et videoopptak av situasjonen. Hvis registreringsnummeret kommer fram på videoen, er det enkelt å finne eieren av bilen. Bildene vil også være bevis for at noe ulovlig har skjedd.

Avskrekkende virkning

Kameraovervåking har dessuten en avskrekkende virkning. De som planlegger kriminelle handlinger, vegrer seg når det er kameraovervåking på stedet. Faren for å bli gjenkjent er nemlig stor.

Dokumentere fakta

Kameraovervåkingens viktigste oppgave er å vise hva som nøyaktig skjedde. Dersom det har vært innbrudd i butikken, kan et kamera for eksempel vise en bil som kjører opp til døra, to ungdommer som kaster en stein gjennom vinduet, for deretter å gå inn. Litt seinere ser vi at ungdommene kommer ut igjen og kaster to esker med varer inn i bagasjerommet, før de kjører av gårde.

Alt dette kan vi se med et eneste kamera hvis det er heldig plassert. Dersom det er montert flere kameraer, er det mulig å følge alle bevegelser både inne og ute.

Les mer om kamerakvalitet

Kamerakvalitet

Overvåkingskameraene må først og fremst ha god nok kvalitet til å gjengi bokstaver og tall tydelig. Videre bør de takle både godt lys om dagen og mørke om kvelden og vinteren. Kameraene må plasseres slik at det ikke går an å dekke dem til (som bensintyver ofte gjør). Vanligvis står kameraene høyt over bakken, og det bør være flere kameraer som overlapper hverandre.


Forebygge tyveri

Butikker har altså kameraovervåking både for å forebygge tyverier og for å kunne dokumentere nøyaktig hva som har skjedd dersom det har vært tyveri.

Overvåking av ansatte

På enkelte særlig strenge arbeidsplasser er det i tillegg plassert kameraer for å overvåke hva ansatte gjør på jobb. Det skjer der det blir håndtert store mengder kontanter, for eksempel i travbanens spilleskranke eller i tellesentraler der det fylles på kontanter til minibanker. Dette skaper også en trygghet for de ansatte. De kan ikke beskyldes for tyveri siden alt de gjør, er dokumentert.

Trafikkovervåking

Kameraovervåking brukes i en rekke situasjoner. Vegvesenet har for eksempel montert mange kameraer for å overvåke veitrafikken, særlig i tunneler. Konsekvensene av en ulykke i tunnel blir nemlig ofte store.

Skulle du få motorstopp i den nye Operatunnelen i Oslo, går det ikke mange minuttene før en servicebil kommer for å hjelpe deg. Disse kameraene sender nemlig bilder til skjermer som er kontinuerlig overvåket. Det er viktig å få fjernet biler som stopper i tunneler, fordi faren for andre uhell øker når noen står stille i veibanen.

Bompengeringene i Norge har stort sett kameraer som lynraskt leser registreringsnummeret på bilen idet du passerer. På den måten registreres bilene som har betalt bompengeavgift – og de som ikke har gjort det.

Avanserte kameraer

Eldre kameraovervåkingssystemer bestod av et kamera koplet til en monitor, der en person fulgte med på det som skjedde på skjermen.

Nyere overvåkingskameraer kan ha programvare som gjenkjenner et ansikt som er forhåndsprogrammert. Dersom politiet leter etter en bestemt person som har rømt, kan dette være en mulig løsning. De skanner da inn bildet av den de leter etter, og programmerer kameraovervåkingssentralen til å kjenne igjen personen. Dersom personen kommer inn i kamerasonen, går alarmen.

Slik intelligent kameraovervåking kan også tolke selve bildet. Det vil si at kameraet kan avsløre om det er et dyr eller et menneske som beveger seg i sonen.

Avanserte kameraer kan også overføre bilder til alarmstasjoner. Dette brukes av bedrifter som ønsker 24 timers overvåking. Etter stengetid overtar da kameraene og personalet på alarmstasjonen.

Du kan eventuelt laste ned bilder fra slike kameraer til smarttelefonen din. Da kan du sitte hvor som helst i verden og se hva som skjer hjemme eller på jobben.

Integrerte løsninger

Kameraovervåking og alarmer kan også samarbeide i det vi gjerne kaller løsninger.

Dersom en alarm blir utløst, kan kameraet svinge mot stedet eller starte sendingen av bilder og video til en alarmstasjon.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Vegard Floor Søvik. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 29.06.2018

Læringsressurser

Sikkerhetstiltak