Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Organisering

Hvordan en virksomhet velger å organisere seg, vil blant annet avhenge av størrelse og bransje. Men alle virksomheter trenger en tydelig ansvarsfordeling hvor de ulike rollene er klart definert. Organisasjonskart utarbeides for å presentere strukturen til virksomheten.