Hopp til innhold

Oppgave

Evaluer med sokratisk metode

Før du publiserer og sier deg ferdig med en medieproduksjon, bør du la andre slippe til. Be dem lytte eller se på arbeidet ditt i rolige omgivelser, før dere samles og tar en felles evaluering. På denne måten får du hjelp til å finne ut hva som fungerer, og hva som kan forbedres, før du leverer.

LK20
Person med hodetelefoner. Foto.

La andre lytte konsentrert på medieproduksjonen din, og be om skikkelig tilbakemelding.

Den norske journalisten Berit Hedemann utviklet metoden da hun jobbet med radiodokumentarer i NRK. Metoden kan brukes i arbeid med andre typer medieproduksjoner, og kan være et nyttig verktøy for å avdekke hva som fungerer i en produksjon, og hva som må jobbes videre med.

Første del: Refleksjon i gruppe

 1. Be ei lita gruppe mennesker lytte eller se på medieproduksjonen din i stillhet mens de noterer opplevelser.

  De kan stille seg selv følgende spørsmål:

  Blir jeg berørt?
  Klarer jeg å følge med, eller mister jeg interessen?
  Forstår jeg budskapet?

 2. La gruppemedlemmene dele opplevelsene med hverandre. Start med det som var bra, fortsett med det som kan utvikles videre. Hva har de opplevd likt/ulikt?

 3. Har alle en felles forståelse av hva som er budskapet, og hvem som er målgruppa?

 4. Til slutt forteller du gruppa om arbeidet ditt med medieproduksjonen din. Fortell om valg av målgruppe og tankene bak produksjonen.

Andre del: Egen refleksjon

 1. Hva tenker du nå om arbeidet ditt? Fikk du respons som forventet? Har evalueringen gitt deg ny innsikt? Noter ned stikkord som du vil ta med deg videre.

 2. Juster produksjonen din om nødvendig før du leverer den.

Kilde

Handgaard, B. (2020). Historiefortelling på digitale plattformer. Cappelen Damm Akademisk.

Sist oppdatert 22.11.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Dokumentere og kvalitetssikre medieproduksjoner