Hopp til innhold

Fagstoff

Fagsamtaler i prosjekter

Underveis i et prosjekt er det nyttig å få veiledning gjennom en fagsamtale. Å forklare prosessen for andre kan hjelpe deg til å se hva du bør jobbe videre med.

En elev snakker med en lærer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er lurt å forberede seg før en fagsamtale. Ta med deg skisser, planer, bilder og arbeidet fra research, slik at du kan visualisere idéen og arbeidsprosessen din. Øv deg på å bruke fagord når du beskriver prosjektet ditt.

Fagsamtaler kan også brukes til egenvurdering og refleksjon rundt egen læring.

Veiledende spørsmål til en fagsamtale

Idéutvikling

 • Hvordan fungerte idéfasen? Beskriv hva som fungerte bra, og forklar hvorfor hvis det var noe som ikke fungerte.
 • Ville du du ha gjort noe annerledes? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.
 • Hvorfor valgte du den idéen du gikk videre med?

Planlegging og utprøving

 • Hvordan fungerte forarbeidet og utprøvingene? Beskriv hva som fungerte bra, og forklar hvorfor hvis det var noe som ikke fungerte.
 • Ville du du ha gjort noe annerledes? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.

Gjennomføring

 • Hvordan fungerte arbeidet med idéen din? Beskriv hva som fungerte bra, og forklar hvorfor hvis det var noe som ikke fungerte.
 • Ville du du ha gjort noe annerledes? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.
 • Har du andre kommentarer til ditt eget arbeid og innsatsen din?

Egenvurdering

 • Hva synes du om produktet ditt?
 • Ville du ha gjort noe annerledes hvis du skulle løst oppgaven på nytt?

Refleksjon over egen læring

 • Hva har du lært gjennom prosjektet?
 • Hva bør du jobbe videre med?

Oversikt over fasene i en medieproduksjon

Sjekk til slutt at du har fått snakket om og reflektert rundt alle fasene i en medieproduksjon. Bruk denne oversikten som støtte i arbeidet:

CC BY-SASkrevet av Anita Nordtveit Ekrene og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 01.11.2021

Læringsressurser

Dokumentere og kvalitetssikre medieproduksjoner

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs