Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet dokumentere og kvalitetssikre

Hva kan du nå om å dokumentere og kvalitetssikre medieuttrykk? Sjekk egenvurderingen for emnet dokumentere og kvalitetssikre.

LK20
Person med lapp med spørsmålstegn i panna, som han ser opp mot. Foto.

Det kan være krevende, men du lærer mye av å stille spørsmål.

Sjekk hva du har fått med deg

Kan du svare ja på punktene nedenfor, har du fått med deg det viktigste om hvordan du dokumenterer og kvalitetssikrer:

  • Jeg forstår at dokumentasjon er med på å sikre kvaliteten i en medieproduksjon.

  • Jeg har fått med meg at kvalitetssikring er sentralt i alle fasene i en produksjonsprosess, men vektlegges forskjellig ut fra hva du jobber med.

  • Jeg forstår at det ikke alltid er lett å måle kvalitet. Objektive kriterier, som teknisk kvalitet, er enklere å vurdere enn mer subjektive kvalitetskriterier, som opptreden og fargebruk.

  • Jeg kan bruke sokratisk evaluering for å vurdere og kvalitetssikre arbeidet mitt.

  • Jeg har testet ut baklengs vurdering som metode for å evaluere.

Kan du fagbegrepene?

Fagbegreper

Sist oppdatert 18.11.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Dokumentere og kvalitetssikre medieproduksjoner