Hopp til innhold

Fagstoff

Sokratisk seminar

Sokratisk seminar er en måte å gjennomføre en utforskende samtale på, der du som elev trenes opp i refleksjon. Gjennom å lytte til andres argumenter, og selv delta aktivt i samtalen, får du øvd på både å utvikle egne resonnementer, og å aktivt lytte til andres.

Hvordan foregår et sokratisk seminar?

Samtalen organiseres slik at elevene sitter i to sirkler, en ytre og en indre. De i den indre sirkelen samtaler, de i den ytre lytter. Etter en viss tid, for eksempel 10 minutter, kan elevene i ytre sirkel slippe til, og si noe om hva de har fått ut av å lytte.

Spørsmål de kan få er for eksempel:

  • Hva lærte du av å lytte til samtalen?
  • Er det noe du lurer på eller ikke forsto?
  • Er det noe du var veldig uenig i?

Etter dette kan elevene bytte plass, slik at begge gruppene trenes i både aktiv lytting og deltakelse i en utforskende samtale.

Når kan metoden brukes?

Sokratisk seminar er en metode som kan brukes når hele, eller deler av klassen, skal diskutere en religiøs eller filosofisk tekst eller samtale om et filosofisk spørsmål.

Filosofiske spørsmål som kan diskuteres er for eksempel:

  • Hvor kommer det onde fra?
  • Hvordan ble verden til?
  • Hva er lykke?
  • Hva er det perfekte samfunn?
  • Har mennesket fri vilje?
  • Hva er et meningsfullt liv?
CC BY-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Kommunikasjon, dialog og debatt